Ukraine


Updated: 10.11.2006


Ukraine Cup Deaf Orienteering 2006
20-21.10.2006 in Kyiv

Click here: photo & results


Ukrainian Deaf children Games, Final 2006 
Ukrainian Deaf children Games "Believe in yourself" on orienteering on orienteering (11-15 years) in International children's center "Artek" (Gurzuf, Krym), 24-26/08/2006   
  Click here: photo & results


Deaf Youth Games of Ukraine 2006 
Deaf Youth Games of Ukraine (16-20 years) on orienteering in Kyiv 19 - 22.06.2006
 Click here: photo & results


Ukrainian Deaf children Games, Qualification 
Ukrainian Deaf children Games "Believe in yourself" on orienteering (11-15 years) - Qualification in Mukachevo (25-26/04/2006)  
  Click here: photo & results


Ukrainian Deaf Championships Orienteering 
24 - 28.04.2006 in Mukachevo  
Click here: photo & results


Ukrainian Deaf children Games "Believe in yourself"
Final in International children's center "Artek" (Krym)  19-21.08.2005

Results

Date: 19.08.2005 Sprint                                Map:  Park "Artek-Girskiy"
Women 13   0,8 km 5 control  h=15 m Men 13   1,0 km  6 control  h=15 m
1. Vasilyeva M. Kyiv 12.00 1. Gromadskyy M. Kyiv 10.55
2. Shokot T. Kyiv 13.59 2. Yalovega V. Poltava 11.30
3. Bovt Y. Poltava 17.33 3. Kalashnyk I. Kharkiv 15.37
      4. Gamaliy D. Kharkiv 23.24
           
Women 15   1,2 km  7 control  h=15 m Men 15   1,4 km  8 control  h=35 m
1. Stupak A. Kyiv 16.43 1. Ikorskiy Y. Poltava 14.36
2. Safonova A. Kyiv 17.46 2. Falko A. Poltava 17.10
3. Biyan O. Poltava 20.40 3. Drogovoz M. Poltava 17.11
4. Panchenko L. Kharkiv 22.04      
5. Chernikova D. Kharkiv 29.55      
           
Date: 21.08.2005 Short                                          Map: Children's center "Artek"
Women 13   1,0 km 6 control  h=60 m Men 13   1,2 km  6 control  h=60 m
1. Vasilyeva M. Kyiv 25.47 1. Yalovega V. Poltava 15.38
2. Shokot T. Kyiv 28.43 2. Kalashnyk I. Kharkiv 25.34
3. Bovt Y. Poltava 35.47   Gamaliy D. Kharkiv DNF
        Gromadskyy M. Kyiv DNF
           
Women 15   1,3 km  7 control  h=50 m Men 15   1,5 km  7 control  h=60 m
1. Stupak A. Kyiv 21.38 1. Ikorskiy Y. Poltava 19.24
2. Safonova A. Kyiv 25.29 2. Drogovoz M. Poltava 23.21
3. Biyan O. Poltava 32.58 3. Falko A. Poltava 23.34
4. Panchenko L. Kharkiv 48.44      
  Chernikova D. Kharkiv DNF      
   
Photos  

Lay-out:  Lavryk Oleg


Ukrainian Deaf Championships Orienteering 
in Poltava  16 - 20.05.2005

Results

Date: 17.05.2005 Sprint                                  Map: Golovach
Women 21   2,1 km  11 control  Men 21  3,1 km  13 control
1. Melnik I. Kyiv-1 13.50 1. Yuryk O. Kharkiv-1 17.33
2. Chekhunova M. Kharkiv-1 13.57 2. Sankin O. Kharkiv-1 18.43
3. Malykhina N. Krym 14.36 3. Byelousov V. Kharkiv-1 18.47
4. Bida T. Kharkiv 14.51 4. Mazur M. Kyiv-1 21.01
5. Lavryk T. Kyiv-1 15.09 5. Plakhotnik D. Kharkiv-2 21.03
6. Reznik V. Poltava 16.01 6. Tretyak Y. Krym 21.03
7. Melashenko O. Kyiv-1 16.10 7. Kurilko O. Kharkiv-1 21.24
8. Gusyeva G. Krym 23.21 8. Drogovoz O. Poltava 21.55
9. Tkachova O. Kharkiv-2 26.13 9. Nemchenko V. Poltava 22.01
10. Kucheryava Y. Kharkiv-2 34.14 10. Nashivochnikov O. Kyiv 22.07
11. Zlenko L.  Kharkiv-2 36.19 11. Novikov G. Kharkiv-2 23.33
12. Malykhin Y. Krym 24.05
      13. Beregovyy V. Poltava 24.21
      14. Skvirskyy O. Kyiv-2 26.15
      15. Remenyuk G. Krym 28.08
      16. Usenko L. Poltava 32.55
      17. Shapka V. Poltava 33.27
18. Melashenko D. Kyiv DNF
      19. Kapinos A.  Kyiv-2 DNF
      20. Grebenik A.  Kyiv region DNF
Women 18   2,1 km 11 control Men 18  3,1 km  13 control
1. Chernenko A. Kyiv-1 20.33 1. Germash O. Kyiv region 19.34
2. Pylchehko D. Kyiv-1 26.01 2. Nikolayenko R. Poltava 19.41
3. Gusyeva A. Kyiv-1 32.34 3. Bonk A. Kyiv-2 20.48
4. Yavorska K. Kherson 33.13 4. Mordvin A.  Kyiv-1 21.20
5. Gaiydabura L. Poltava 37.58 5. Raiykovskiy O. Kyiv-1 22.17
6. Vodolaga M. Poltava 41.54 6. Kosovets M. Kyiv-1 23.01
7. Tokar D. Kyiv-2 43.58 7. Borovets V. Poltava 29.40
8. Babiyenko N. Kherson. 52.44 8. Gusyev O. Kyiv region 34.19
9. Maiyboroda I. Poltava 56.48 9. Simonov I. Kharkiv-1 34.22
10. Yemleninova M. Kharkiv-1 58.44 10. Maltsev A. Poltava 43.55

 

Date: 18.05.2005 Short                                  Map: Golovach forest
Women 21   3,7 km  10 control Men 21  4,4 km  12 control
1. Lavryk T. Kyiv-1 27.09 1. Sankin O. Kharkiv-1 25.19
2. Malykhina N. Krym 28.09 2. Drogovoz O. Poltava 29.32
3. Bida T. Kharkiv-1 31.07 3. Byelousov V. Kharkiv-1 29.45
4. Melnik I. Kyiv-1 31.28 4. Mazur M. Kyiv-1 30.04
5. Chekhunova M. Kharkiv-1 33.57 5. Beregovyy V. Poltava 31.46
6. Reznik V. Poltava 39.21 6. Plahotnik D. Kharkiv-2 32.14
7. Melashenko O. Kyiv-1 47.41 7. Melashenko D. Kyiv-1 34.09
8. Gusyeva G. Krym 65.39 8. Novikov G. Kharkiv-1 36.12
9. Zlenko L. Kharkiv-2 73.31 9. Kurilko O. Kharkiv-1 38.19
10. Tkachova O. Harkiv-2 85.51 10. Nashivochnikov O. Kyiv-1 42.10
11. Kucheryava Y. Kharkiv-2 89.52 11. Skvirskyy O.    Kyiv-2 42.10
    12. Yuryk O. Kharkiv-1 43.28
      13. Tretyak Y. Krym 46.25
      14. Remenyuk G. Krym 46.51
      15. Nemchenko V. Poltava 47.47
      16. Shapka V. Poltava 49.42
      17. Malykhin Y. Krym 52.12
      18. Kapinos A.  Kyiv-2 53.00
      19. Usenko L. Poltava 64.40
      20. Grebenik A.  Kyiv region DNF
Women 18   3,7 km  10 control  Men 18  4,4 km  12 control
1. Chernenko A. Kyiv-1 38.17 1. Kosovets M. Kyiv-1 42.40
2. Pylchehko D. Kyiv-1 43.40 2. Nikolayenko R. Poltava 42.44
3. Gusyeva A. Kyiv-1 43.56 3. Gusyev O. Kyiv region 46.15
4. Vodolaga M. Poltava 48.09 4. Germash O. Kyiv region 50.33
5. Tokar D. Kyiv-2 48.19 5. Raiykovskiy O. Kyiv-1 50.37
6. Gaiydabura L. Poltava 64.09 6. Borovets V. Poltava 52.40
7. Yavorska K. Kherson 69.49 7. Mordvin A.  Kyiv-1 54.24
8. Yemleninova M. Kharkiv-1 73.44 8. Simonov I. Kharkiv-1 56.46
9. Maiyboroda I. Poltava 78.05 9. Bonk A. Kyiv-2 58.53
10. Babiyenko N. Kherson. 79.50 10. Maltsev A. Poltava DNF

 

Date: 19.05.2005 long                                    Map: Golovach-poiyma
Women 21   6,5 km  12 control Men 21  8,5 km  15 control
1. Melnik I. Kyiv-1 67.04 1. Yuryk O. Kharkiv-1 61.03
2. Bida T. Kharkiv-1 69.56 2. Melashenko D. Kyiv-1 61.45
3. Chekhunova M. Kharkiv-1 74.24 3. Sankin O. Kharkiv-1 63.56
4. Malykhina N. Krym 80.25 4. Byelousov V. Kharkiv-1 75.16
5. Lavryk T. Kyiv-1 102.13 5. Mazur M. Kyiv-1 79.50
6. Melashenko O. Kyiv-1 102.41 6. Tretyak Y. Krym 83.55
7. Reznik V. Poltava 149.34 7. Plahotnik D. Kharkiv-1 84.34
8. Gusyeva G. Krym DNF 8. Kurilko O. Kharkiv-2 86.25
9. Zlenko L. Kharkiv-2 DNF 9. Novikov G. Kharkiv-2 88.57
10. Tkachova O. Harkiv-2 DNF 10. Beregovyy V. Poltava 89.06
11. Kucheryava Y. Kharkiv-2 DNF 11. Nemchenko V. Poltava 90.39
    12. Shapka V. Poltava 91.41
      13. Kapinos A.  Kyiv-2 101.11
      14. Remenyuk G. Krym 110.58
      15. Nashivochnikov O. Kyiv-1 124.21
      16. Malykhin Y. Krym 132.16
      17. Usenko L. Poltava 147.45
      18. Skvirskyy O.    Kyiv-2 DNF
      19. Drogovoz O. Poltava DNF
      20. Grebenik A.  Kyiv region DNF
Women 18   4,4 km  11 control Men 18  5,5 km  12 control
1. Pylchehko D. Kyiv-1 99.10 1. Raiykovskiy O. Kyiv-1 63.24
2. Tokar D. Kyiv-2 101.31 2. Nikolayenko R. Poltava 74.09
3. Vodolaga M. Poltava 107.58 3. Borovets V. Poltava 93.06
4. Chernenko A. Kyiv-1 111.08 4. Bonk A. Kyiv-2 94.07
5. Gaiydabura L. Poltava 115.05 5. Germash O. Kyiv region 95.34
6. Gusyeva A. Kyiv-1 116.54 6. Simonov I. Kharkiv-1 102.19
7. Maiyboroda I. Poltava 124.09 7. Maltsev A. Poltava 102.20
8. Babiyenko N. Kherson. DNF 8. Mordvin A.  Kyiv-1 109.08
9. Yavorska K. Kherson DNF 9. Gusyev O. Kyiv region DNF
      10. Kosovets M. Kyiv-1 DNF

 

Date: 20.05.2005 Relay                                  Map: Golovach-Lukivshtina
Women 21   4,4 km  10 control (x 2) Men 21   5,6 km  13 control (x 3)
1. Kyiv-1   80.46   1. Kharkiv-1   114.42  
  (Lavryk T., Melnik I.)     (Yuryk O.,Byelousov V., Sankin O.)  
2. Kharkiv-1  80.52     2. Kyiv-1     140.25  
  (Bida T., Chekhunova M.)      (Mazur M.,Nashivochnikov O.,Melashenko D.)  
3. Krym    105.06   3. Krym    153.58  
  (Malykhina N., Gusyeva G. Krym)     (Remenyuk G., Malykhin Y., Tretyak Y.)  
4. Poltava    132.14   4. Poltava "A"    193.44  
  (Reznik V., Vodolaga M.)     (Nikolayenko R., Drogovoz O., Beregovyy V.)  
5. Kharkiv-2  153.58   nors Poltava "B"    193.44  
  (Kucheryava Y., Zlenko L.)     (Nemchenko V., Borovets V., Shapka V.)  
nors Kyiv-1 "B"    DNS   5. Kharkiv-2   204.02  
  (Melashenko O., Chernenko A.)     (Kurilko O., Novikov G., Tkachova O.)  
      dns Kyiv-2   DNS  
        (Kapinos A., Skvirskyy O., Bonk A.)  
      dns Kyiv region DNS  
        (Germash O., Gusyev O., Grebenik A.)  
Women 18   2,8 km  7 control (x 2) Men 18   3,8 km  11 control (x 3)
1. Kyiv-1    100.55   1. Kyiv-1    133.37  
  Gusyeva A., Pylchehko D.)     (Kosovets M., Mordvin A., Raiykovskiy O.)  
2. Kherson  106.49   2. Kharkiv - Kyiv-2 157.53  
  (Babiyenko N., Yavorska K.)     (Plahotnik D., Simonov I., Tokar D.)  
3. Poltava    137.10   3. Poltava    209.56  
  (Gaiydabura L., Maiyboroda I., Maltsev A.)        

Team place:

1 Kyiv -1 563,5  point
2 Kharkiv-1 484,5  point
3 Poltava 335    point
4 Krym 251,5 point
5 Kharkiv-2 176   point
6 Kyiv-2 89,5  point
7 Kyiv  region 43    point
8 Kherson 15    point

Ukrainian Deaf children Games "Believe in yourself"
Orienteering 

Results

Qualification in Poltava  16 - 18.05.2005

Date: 17.05.2005 Sprint                                 Map: Golovach
Women 15   1,5 km  8 control Men 15   1,9 km  10 control
1. Stupak A. Kyiv 27.22 1. Ikorskiy Y. Poltava 21.26
2. Safonova A. Kyiv 34.12 2. Yalovega V. Poltava 26.42
3. Shokot T. Kyiv 39.03 3. Drogovoz M. Poltava 29.01
4. Panchenko L. Kharkiv 46.36 4. Gamaliy D. Kharkiv 37.23
5. Chernikova D. Kharkiv 58.41 5. Kalashnyk I. Kharkiv 38.08
6. Vasilyeva M. Kyiv 58.47 6. Gromadskyy M. Kyiv 48.58
7. Biyan O. Poltava 58.52 7. Stupak V. Kyiv 54.13
8. Bovt Y. Poltava 59.26 8. Falko A. Poltava 58.36
9. Bilosthytska O. Poltava DNF 9. Shabaldak O. Poltava DNF
10. Kovpak O. Poltava DNF      

 

Date: 18.05.2003 Short                                          Map: Golovach forest
Women 15   1,8 km  7 control Men 15  2,6 km  8 control
1. Stupak A. Kyiv 25.16 1. Ikorskiy Y. Poltava 27.53
2. Shokot T. Kyiv 31.19 2. Drogovoz M. Poltava 33.54
3. Vasilyeva M. Kyiv 35.29 3. Yalovega V. Poltava 36.42
4. Biyan O. Poltava 41.42 4. Kalashnyk I. Kharkiv 52.02
5. Bovt Y. Poltava 49.45 5. Gromadskyy M. Kyiv 54.04
6. Bilosthytska O. Poltava 53.12 6. Stupak V. Kyiv 60.06
7. Safonova A. Kyiv DNF 7. Falko A. Poltava 69.40
8. Panchenko L. Kharkiv DNF 8. Gamaliy D. Kharkiv 83.41
9. Chernikova D. Kharkiv DNF      
10. Kovpak O. Poltava DNF      
Competition of the final will be in Аrtek 10-23.08.2005
   

Photos from Poltava  16 - 20.05.2005

 
                 

Lay out:  Lavryk Oleg


Open Cup Ukraine
30-31.10.2004   in Kyiv

Results

M40 Long distance 5,2 km - 9 control Mар: Lisnytstvo 30.10.2004
Place Name Club Country Time Point
1 ANDIS KRAMS Riga "Zala paparde" LAT 0.39.07 25
2 ARUNAS KUBAITIS Vilnius "Gestas" LIT 0.49.35 22
3 VLADIMIR KOZLOV Moskva "Orient" RUS 0.59.59 20
4 OLEKSANDR RAIYKOVSKIY (M16) Kyiv "Kyivska Rus" UKR 1.01.00 nors
5 ARTUR BONK (M16) Kyiv "Kyivska Rus" UKR 1.04.49 nors
6 JANKUS RAIMUNDAS Vilnius "Gestas" LIT 1.14.13 18
7 ANTON MORDVIN (M16) Kyiv "Kyivska Rus" UKR 1.15.40 nors
8 ARTUR KAPINOS (M16) Kyiv "Kyivska Rus" UKR 1.18.01 nors
9 ALEXANDR ATROCHTSHENKO Gomel GGSKG BLR 1.18.18 16
10 SERGEY DROBYSHEV Sankt-Peterburg "Deafsport" RUS 1.24.19 15
11 LEONID USENKO Poltava "Invasport" UKR 1.29.04 14
12 ALEXANDR VASILYEV Gomel GGSKG BLR 1.31.41 13
13 VLADIMIR ARISTOV Volzhskiy "Volzhanin" RUS 1.32.41 nors
14 MAKSYM KOSOVETS (M16) Kyiv "Kyivska Rus" UKR 1.36.13 nors
15 VADIM LEBEDEV Gomel GGSKG BLR 1.36.25 12
16 NIKOLAY ROMADIN Moskva "Orient" RUS 1.42.26 11
17 VYTAUTAS REMEIKA (M16) Vilnius "Gestas" LIT 1.45.30 nors
VALERIY BEREGOVYY Poltava "Invasport" UKR Disqual  
ALEXANDR VETCHININ Moskva "Orient" RUS Disqual  
ANDRIY YEGER "Kyivska Rus" UKR Disqual  
         
NEW     2,1 km - 5 control        
1 RUSLAN NIKOLAYEHKO (M16) Poltava "Invasport" UKR 0.49.25 nors
2 YURIY IKORSKYY (M16) Poltava "Invasport" UKR 1.02.48 nors
3 MYKOLA DROGOVOZ (M16) Poltava "Invasport" UKR 1.13.10 nors
4 VITALIY BOROVETS (M16) Poltava "Invasport" UKR 1.05.46 nors
         
W40 Long distance 4,2 km -  7 control Mар: Lisnytstvo 30.10.2004
Place Name Club Country Time Point
1 ELENA ZORINA Moskva "Orient" RUS 0.58.14 25
2 ANGELINA CHERNENKO (W16) Kyiv "Kyivska Rus" UKR 1.09.36 nors
3 DARYA PYLCHENKO (W16) Kyiv "Kyivska Rus" UKR 1.27.36 nors
4 NINA ROMADINA Moskva "Orient" RUS 1.42.54 22
5 ALLA GUSEVA (W16) Kyiv "Kyivska Rus" UKR 1.43.58 nors
6 ANFISA KRAZE Riga "Zala paparde" LAT 1.54.36 20
7 LIDIJA PREISAGALAVICIENE Vilnius "Gestas" LIT 1.59.00 18
             
NEW 2,1 km -  5 control        
1 VIKTORIYA REZNIK (W16) Poltava "Invasport" UKR 1.09.49 nors
2 MARYNA VODOLAGA (W16) Poltava "Invasport" UKR 1.13.35 nors
3 OLGA YEGER Kyiv "Kyivska Rus" UKR 1.25.23 16
3 INNA MAIYBORODA (W16) Poltava "Invasport" UKR 1.28.15 nors
4 OLENA NASHYVOCHNIKOVA Kyiv "Kyivska Rus" UKR 1.33.12 15
5 ILONA KOМYSHKINA (W16) Poltava "Invasport" UKR 1.36.24 nors
6 OLENA BIYAN (W16) Poltava "Invasport" UKR Disqual. nors
             
             
М21 Middle distance 5,9 km - 18 control Mар: Feofanya 31.10.2004
Place Name Club Country Time Point
1 OLEKSANDR SANKIN Kharkiv "Invasport" UKR 0.34.49 25
2 DMITRY         ZNAMENCHTCHIKOV Ekaterinburg SOORSSG RUS 0.40.07 22
3 OLEKSANDR YURYK Kharkiv "Invasport" UKR 0.40.28 20
4 VIKTOR DINGES Ekaterinburg SOORSSG RUS 0.40.43 18
5 VITALIY BELOUSOV Kharkiv "Invasport" UKR 0.41.19 16
6 MYKHAYLO MAZUR Kyiv "Kyivska Rus" UKR 0.42.31 15
7 RAVIL FARHUTDINOV Sankt-Peterburg "Defsport" RUS 0.42.52 14
8 DMYTRO MELASHENKO Kyiv "Kyivska Rus" UKR 0.42.54 13
9 DMYTRO PLAKHOTNIK Kharkiv "Invasport" UKR 0.43.05 12
10 RAIMONDS PUKSIS Riga "Zala paparde" LAT 0.46.06 11
11 VASILY NIKULIN Volzhskiy "Volzhanin" RUS 0.46.24 10
12 OLEKSIY DOMAEV Kharkiv "Invasport" UKR 0.47.21 9
13 OLEG LAVRYK Kyiv "Kyivska Rus" UKR 0.48.35 8
14 MAKSІM KARPOV Moskva "Orient" RUS 0.49.00 7
15 JURGIS SILKINIS Vilnius "Gestas" LIT 0.50.32 6
16 ROMAN KHAMITSEVICH Sankt-Peterburg "Defsport" RUS 0.51.13 5
17 RAITIS OZOLS Riga "Zala paparde" LAT 0.51.48 4
18 PETERIS KURSITIS Valmiera "Talavas NS' LAT 0.53.28 3
19 OLEKSANDR DROGOVOZ Poltava "Invasport" UKR 0.53.48 2
20 VALDIS INTSONS Riga "Zala paparde" LAT 0.54.25 1
21 MANTAS VOLUNGEVICIUS Vilnius "Gestas" LIT 0.55.22 1
22 OLEKSIY  NASHYVOCHNIKOV Kyiv "Kyivska Rus" UKR 0.58.29 1
23 GENNADIY NOVIKOV Kharkiv "Invasport" UKR 0.59.02 1
24 ALEXANDR TJURIN Moskva "Orient" RUS 1.32.22 1
25 ANDREY PIKALOV Sankt-Peterburg "Defsport" RUS 1.50.45 1
VYTAUTAS SONGINAS Vilnius "Gestas" LIT Not start 0
           
М40 Middle distance 3,5 km - 10 control Mар: Feofanya 31.10.2004
Place Name Club Country Time Point
1 ANDIS KRAMS Riga "Zala paparde" LAT 0.20.21 25
2 ARUNAS KUBAITIS Vilnius "Gestas" LIT 0.25.22 22
3 SERGEY DROBYSHEV Sankt-Peterburg "Deafsport" RUS 0.26.07 20
4 ARTUR KAPINOS (M16) Kyiv "Kyivska Rus" UKR 0.26.08 nors
5 OLEKSANDR RAIYKOVSKIY (M16) Kyiv "Kyivska Rus" UKR 0.28.08 nors
6 RUSLAN NIKOLAYEHKO (M16) Poltava "Invasport" UKR 0.28.22 nors
7 VLADIMIR KOZLOV Moskva "Orient" RUS 0.28.57 18
8 ALEXANDR VETCHININ Moskva "Orient" RUS 0.29.31 16
9 VYTAUTAS REMEIKA (M16) Vilnius "Gestas" LIT 0.30.31 nors
10 MAKSYM KOSOVETS (M16) Kyiv "Kyivska Rus" UKR 0.31.51 nors
11 MYKOLA DROGOVOZ (M16) Poltava "Invasport" UKR 0.33.13 nors
12 NIKOLAY ROMADIN Moskva "Orient" RUS 0.33.25 15
13 JANKUS RAIMUNDAS Vilnius "Gestas" LIT 0.34.40 14
14 ANDRIY YEGER Kyiv "Kyivska Rus" UKR 0.38.11 13
15 VALERIY BEREGOVYY Poltava "Invasport" UKR 0.38.41 12
16 ANTON MORDVIN (M16) Kyiv "Kyivska Rus" UKR 0.41.01 nors
17 VADIM LEBEDEV Gomel GGSKG BLR 0.42.39 11
18 YURIY IKORSKYY (M16) Poltava "Invasport" UKR 0.44.08 nors
19 VITALIY BOROVETS (M16) Poltava "Invasport" UKR 0.44.33 nors
20 VLADIMIR ARISTOV Volzhskiy "Volzhanin" RUS 0.50.06 nors
21 ALEXANDR ATROCHTSHENKO Gomel GGSKG BLR 0.56.32 10
22 ALEXANDR VASILYEV Gomel GGSKG BLR 1.11.46 9
23 LEONID USENKO Poltava "Invasport" UKR Disq 0
ARTUR BONK (M16) Kyiv "Kyivska Rus" UKR Not start nors
           
W21 Middle distance 3,6 km - 12 control Mар: Feofanya 31.10.2004
Place Name Club Country Time Point
1 IANA MELNIK Kyiv "Kyivska Rus" UKR 0.27.13 25
2 MARYNA CHEKHUNOVA Kharkiv "Invasport" UKR 0.30.05 22
3 NATALYA MALYKHINA Simferopol "Invasport" UKR 0.30.13 20
4 ADRIJA KULBOKAITE Vilnius "Gestas" LIT 0.31.07 18
5 ELENA MALIUGINA Ekaterinburg SOORSSG RUS 0.31.38 16
6 ELENA TIMIRBULATOVA Moskva "Orient" RUS 0.31.56 15
7 ELENA FILIPPOVA Ekaterinburg SOORSSG RUS 0.32.13 14
8 IRINA SHELEPOVA Ekaterinburg SOORSSG RUS 0.32.36 13
9 TETYANA BIDA Kharkiv "Invasport" UKR 0.33.40 12
10 TETYANA LAVRYK Kyiv "Nika" UKR 0.35.05 11
11 OLGA DULA Moskva "Orient" RUS 0.35.40 10
12 OLGA YAREMENKO Kyiv "Kyivska Rus" UKR 0.36.07 9
13 KSENIA MACHANOVA Ekaterinburg SOORSSG RUS 0.38.17 8
14 MARA PLAUDE Liepaja "Liepava" LAT 0.41.07 7
15 RIMMA ZALAEVA Sankt-Peterburg "Defsport" RUS 0.43.56 6
16 SANDRA KATINAITE Vilnius "Gestas" LIT 0.44.04 5
17 MARIJA REMEIKIENE Vilnius "Gestas" LIT 0.44.11 4
18 JUDITA SAPALAITE Vilnius "Gestas" LIT 0.46.53 3
19 OLENA MELASHENKO Kyiv "Kyivska Rus" UKR 0.48.44 2
20 MARINA CHUPAHINA Moskva "Orient" RUS 0.50.30 1
21 ELENA KARPOVA Sankt-Peterburg "Defsport" RUS 0.53.07 1
22 LIENE KLEINA-BRUVERE Riga "Zala paparde" LAT 0.53.34 1
23 ELENA FARHUTDINOVA Sankt-Peterburg "Defsport" RUS 0.54.15 1
JULIJA KUZNETSOVA Sankt-Peterburg "Defsport" RUS disq. 0
         
W40 Middle distance 2,6 km - 7 control Mар: Feofanya 31.10.2004
Place Name Club Country Time Point
1 ANGELINA CHERNENKO (W16) Kyiv "Kyivska Rus" UKR 0.33.44 nors
2 ANFISA KRAZE Riga "Zala Paparade" LAT 0.34.09 25
3 VIKTORIYA REZNIK (W16) Poltava "Invasport" UKR 0.39.05 nors
4 MARYNA VODOLAGA (W16) Poltava "Invasport" UKR 0.40.56 nors
5 DARYA PYLCHENKO (W16) Kyiv "Kyivska Rus" UKR 0.42.07 nors
6 OLENA NASHYVOCHNIKOVA Kyiv "Kyivska Rus" UKR 0.46.56 22
7 ALLA GUSEVA (W16) Kyiv "Kyivska Rus" UKR 0.48.50 nors
8 ILONA KOMYSHKINA (W16) Poltava "Invasport" UKR 0.51.40 nors
9 OLENA BIYAN (W16) Poltava "Invasport" UKR 0.53.18 nors
10 INNA MAIYBORODA (W16) Poltava "Invasport" UKR 0.55.45 nors
11 LIDIJA PREISAGALAVICIENE Vilnius "Gestas" LIT 0.56.14 20
12 ELENA ZORINA Moskva "Orient" RUS 0.58.02 18
13 OLGA YEGER Kyiv "Kyivska Rus" UKR 1.07.56 16
14 NINA ROMADINA Moskva "Orient" RUS 1.26.34 15
           
           
M21  TOTAL RESULT OF POINT
             
Place Name   Club Country 1day 2 day total
1 OLEKSANDR SANKIN Kharkiv "Invasport" UKR 0 25 25
2 DMITRY         ZNAMENCHTCHIKOV Ekaterinburg SOORSSG RUS 0 22 22
3 OLEKSANDR YURYK Kharkiv "Invasport" UKR 0 20 20
4 VIKTOR DINGES Ekaterinburg SOORSSG RUS 0 18 18
5 VITALIY BELOUSOV Kharkiv "Invasport" UKR 0 16 16
6 MYKHAYLO MAZUR Kyiv "Kyivska Rus" UKR 0 15 15
7 RAVIL FARHUTDINOV Sankt-Peterburg "Defsport" RUS 0 14 14
8 DMYTRO MELASHENKO Kyiv "Kyivska Rus" UKR 0 13 13
9 DMYTRO PLAKHOTNIK Kharkiv "Invasport" UKR 0 12 12
10 RAIMONDS PUKSIS Riga "Zala paparde" LAT 0 11 11
11 VASILY NIKULIN Volzhskiy "Volzhanin" RUS 0 10 10
12 OLEKSIY DOMAEV Kharkiv "Invasport" UKR 0 9 9
13 OLEG LAVRYK Kyiv "Kyivska Rus" UKR 0 8 8
14 MAKSІM KARPOV Moskva "Orient" RUS 0 7 7
15 JURGIS SILKINIS Vilnius "Gestas" LIT 0 6 6
16 ROMAN KHAMITSEVICH Sankt-Peterburg "Defsport" RUS 0 5 5
17 RAITIS OZOLS Riga "Zala paparde" LAT 0 4 4
18 PETERIS KURSITIS Valmiera "Talavas NS' LAT 0 3 3
19 OLEKSANDR DROGOVOZ Poltava "Invasport" UKR 0 2 2
20 VALDIS INTSONS Riga "Zala paparde" LAT 0 1 1
21 MANTAS VOLUNGEVICIUS Vilnius "Gestas" LIT 0 1 1
22 OLEKSIY        NASHYVOCHNIKOV Kyiv "Kyivska Rus" UKR 0 1 1
23 GENNADIY NOVIKOV Kharkiv "Invasport" UKR 0 1 1
24 ALEXANDR TJURIN Moskva "Orient" RUS 0 1 1
25 ANDREY PIKALOV Sankt-Peterburg "Defsport" RUS 0 1 1
26 VYTAUTAS SONGINAS Vilnius "Gestas" LIT 0 0 0
             
             
M40  TOTAL RESULT OF POINT
             
Place Name   Club Country 1day 2 day total
1 ANDIS KRAMS Riga "Zala paparde" LAT 25 25 50
2 ARUNAS KUBAITIS Vilnius "Gestas" LIT 22 22 44
3 VLADIMIR KOZLOV Moskva "Orient" RUS 20 18 38
4 SERGEY DROBYSHEV Sankt-Peterburg "Defsport" RUS 15 20 35
5 JANKUS RAIMUNDAS Vilnius "Gestas" LIT 18 14 32
6 NIKOLAY ROMADIN Moskva "Orient" RUS 11 15 26
7 ALEXANDR ATROCHTSHENKO Gomel GGSKG BLR 16 10 26
8 VADIM LEBEDEV Gomel GGSKG BLR 12 11 23
9 ALEXANDR VASILYEV Gomel GGSKG BLR 13 9 22
10 ALEXANDR VETCHININ Moskva "Orient" RUS 0 16 16
11 LEONID USENKO Poltava "Invasport" UKR 14 0 14
12 ANDRIY YEGER Kyiv "Kyivska Rus" UKR 0 13 13
13 VALERIY BEREGOVYY Poltava "Invasport" UKR 0 12 12
           
           
W21  TOTAL RESULT OF POINT
               
Place Name   Club Country 1day 2 day total
1 IANA MELNIK Kyiv "Kyivska Rus" UKR 0 25 25
2 MARYNA CHEKHUNOVA Kharkiv "Invasport" UKR 0 22 22
3 NATALYA MALYKHINA Simferopol "Invasport" UKR 0 20 20
4 ADRIJA KULBOKAITE Vilnius "Gestas" LIT 0 18 18
5 ELENA MALIUGINA Ekaterinburg SOORSSG RUS 0 16 16
6 ELENA TIMIRBULATOVA Moskva "Orient" RUS 0 15 15
7 ELENA FILIPPOVA Ekaterinburg SOORSSG RUS 0 14 14
8 IRINA SHELEPOVA Ekaterinburg SOORSSG RUS 0 13 13
9 TETYANA BIDA Kharkiv "Invasport" UKR 0 12 12
10 TETYANA LAVRYK Kyiv "Nika" UKR 0 11 11
11 OLGA DULA Moskva "Orient" RUS 0 10 10
12 OLGA YAREMENKO Kyiv "Kyivska Rus" UKR 0 9 9
13 KSENIA MACHANOVA Ekaterinburg SOORSSG RUS 0 8 8
14 MARA PLAUDE Liepaja "Liepava" LAT 0 7 7
15 RIMMA ZALAEVA Sankt-Peterburg "Defsport" RUS 0 6 6
16 SANDRA KATINAITE Vilnius "Gestas" LIT 0 5 5
17 MARIJA REMEIKIENE Vilnius "Gestas" LIT 0 4 4
18 JUDITA SAPALAITE Vilnius "Gestas" LIT 0 3 3
19 OLENA MELASHENKO Kyiv "Kyivska Rus" UKR 0 2 2
20 MARINA CHUPAHINA Moskva "Orient" RUS 0 1 1
21 ELENA KARPOVA Sankt-Peterburg "Defsport" RUS 0 1 1
22 LIENE KLEINA-BRUVERE Riga "Zala paparde" LAT 0 1 1
23 ELENA FARHUTDINOVA Sankt-Peterburg "Defsport" RUS 0 1 1
24 JULIJA KUZNETSOVA Sankt-Peterburg "Defsport" RUS 0 0 0
             
             
W40  TOTAL RESULT OF POINT
               
Place Name   Club Country 1day 2 day total
1 ANFISA KRAZE Riga "Zala paparde" LAT 20 25 45
2 ELENA ZORINA Moskva "Orient" RUS 25 18 43
3 LIDIJA         PREISAGALAVICIENE Vilnius "Gestas" LIT 18 20 38
4 OLENA         NASHYVOCHNIKOVA Kyiv "Kyivska Rus" UKR 15 22 37
5 NINA ROMADINA Moskva "Orient" RUS 22 15 37
6 OLGA YEGER Kyiv "Kyivska Rus" UKR 16 16 32
           
P.S. The first day of competition М21 W21 are cancelled
 

Picture of Open Cup Ukraine


Ukrainian Deaf Championships Orienteering 
in Sumy  26 - 29.04.2004

Results

Date: 26.04.2004 Sprint                                  Map: Dytyachyiy park
Women 21   2,0 km  11 control Men 21  2,3 km  16 control
1. Malykhina N. Krym 10.59 1. Sankin O. Kharkiv 10.22
2. Chekhunova M. Kharkiv 11.06 2. Lavryk O. Kyiv 11.13
3. Yaremenko O. Kyiv 11.41 3. Byelousov V. Kharkiv 11.25
4. Lavryk T. Kyiv 12.00 4. Melashenko D. Kyiv 11.29
5. Bida-Chervina T. Kharkiv 13.05 5. Yuryk O. Kharkiv 11.51
6. Melnik Y. Kyiv 13.58 6. Domayev O. Kharkiv 12.21
7. Melashenko O. Kyiv 14.11 7. Kurilko O. Kharkiv 12.44
8. Zlenko L. Kharkiv 19.00 8. Novikov G. Kharkiv 12.47
      9. Mazur M. Kyiv 13.08
Women 18   2,0 km 11 control 10. Drogovoz O. Poltava 17.30
1. Novikova A. Kharkiv 16.05 11. Lycshuk P. Kirovograd 19.03
2. Chernenko A. Kyiv 16.31
3. Yavorska K. Kherson 18.46 Men 18  2,3 km  16 control
4. Gusyeva A. Kyiv 20.17 1. Plahotnik D. Kharkiv 12.05
5. Babich Y. Kharkiv-2 20.46 2. Kapinos A. Kyiv 13.40
6. Tkachova O. Kharkiv 25.05 3. Veliyev R. Kherson 13.51
7. Zayetch O. Kherson 26.11 4. Mordvin A.  Kyiv 15.15
8. Kucheryava Y. Kharkiv-2 27.48 5. Malytskiy Y. Kirovograd 17.20
9. Lukyanchuk I. Kherson 34.13 6. Bonk A. Kyiv 18.43
10. Reznik V. Poltava 35.26 7. Gavazhenko A. Kirovograd 21.10
      8. Nikolayenko R. Poltava 22.11
      9. Gorda D. Dnipropetrovsk 23.14
      10. Vasilyev O. Kherson DNF

 

Date: 27.04.2004 Short                                  Map: Zelenyiy gaiy
Women 21   3,4 km  8 control Men 21  4,3 km  15 control
1. Chekhunova M. Kharkiv 28.27 1. Sankin O. Kharkiv 23.13
2. Malykhina N. Krym 29.59 2. Mazur M. Kyiv 25.47
3. Lavryk T. Kyiv 30.24 3. Yuryk O. Kharkiv 26.10
4. Melnik Y. Kyiv 31.22 4. Melashenko D. Kyiv 26.30
5. Bida-Chervina T. Kharkiv 32.28 5. Lavryk O. Kyiv 27.43
6. Yaremenko O. Kyiv 35.28 6. Byelousov V. Kharkiv 27.56
7. Melashenko O. Kyiv 47.04 7. Kurilko O. Kharkiv 29.09
8. Zlenko L. Kharkiv 65.55 8. Plahotnik D. Kharkiv 30.30
      9. Domayev O. Kharkiv 33.48
Women 18   2,8 km  8 control 10. Novikov G. Kharkiv 34.08
1. Tkachova O. Kharkiv 38.39 11. Drogovoz O. Poltava 42.35
2. Chernenko A. Kyiv 43.54 12. Lycshuk P. Kirovograd 50.08
3. Novikova A. Kharkiv 47.52      
4. Kucheryava Y. Kharkiv-2 49.10 Men 18  3,6 km  12 control
5. Reznik V. Poltava 52.41 1. Mordvin A.  Kyiv 38.38
6. Yavorska K. Kherson 55.11 2. Kapinos A. Kyiv 43.20
7. Lukyanchuk I. Kherson 55.17 3. Nikolayenko R. Poltava 44.34
8. Gusyeva A. Kyiv 56.05 4. Gavazhenko A. Kirovograd 54.48
9. Babich Y. Kharkiv-2 57.54 5. Bonk A. Kyiv 74.04
10. Zayetch O. Kherson 58.03 6. Gorda D. Dnipropetrovsk 75.23
      7. Veliyev R. Kherson DNF
      8. Vasilyev O. Kherson DNF
      9. Malytskiy Y. Kirovograd DNF

 

Date: 28.04.2004 long                                    Map: Vakalivshyna forest
Women 21   5,8 km  9 control Men 21  7,5 km  15 control
1. Malykhina N. Krym 51.43 1. Lavryk O. Kyiv 60.47
2. Chekhunova M. Kharkiv 57.52 2. Sankin O. Kharkiv 60.52
3. Melnik Y. Kyiv 58.54 3. Byelousov V. Kharkiv 60.58
4. Lavryk T. Kyiv 63.32 4. Yuryk O. Kharkiv 65.27
5. Yaremenko O. Kyiv 64.27 5. Mazur M. Kyiv 68.36
6. Bida-Chervina T. Kharkiv 67.56 6. Domayev O. Kharkiv 71.20
7. Melashenko O. Kyiv 85.27 7. Novikov G. Kharkiv 71.21
8. Zlenko L. Kharkiv DNF 8. Melashenko D. Kyiv 77.32
      9. Plahotnik D. Kharkiv 82.46
Women 18   4,5 km  7 control 10. Kurilko O. Kharkiv 89.11
1. Novikova A. Kharkiv 93.39 11. Lycshuk P. Kirovograd 140.46
2. Chernenko A. Kyiv 96.40 12. Drogovoz O. Poltava DNF
3. Yavorska K. Kherson 155.57      
4. Tkachova O. Kharkiv 159.08 Men 18  5,8 km  9 control
5. Kucheryava Y. Kharkiv-2 167.39 1. Mordvin A.  Kyiv 84.52
6. Babich Y. Kharkiv-2 176.55 2. Kapinos A. Kyiv 92.52
7. Gusyeva A. Kyiv DNF 3. Bonk A. Kyiv 93.59
8. Zayetch O. Kherson DNF 4. Malytskiy Y. Kirovograd 117.53
9. Lukyanchuk I. Kherson DNF 5. Gavazhenko A. Kirovograd 135.45
10. Reznik V. Poltava DNF 6. Veliyev R. Kherson 145.59
      7. Vasilyev O. Kherson 155.00
      8. Gorda D. Dnipropetrovsk DNF
      9. Nikolayenko R. Poltava DNF

 

Date: 29.04.2003 Relay                                  Map: Toropylivka forest
Women 21   3,1 km  7 control (x 2) Men 21   4,3 km  15 control (x 3)
1. Kyiv "B"                54.16 1. Kyiv "A"            78.29
  (Yaremenko O., Melashenko O.)      (Mazur M., Melashenko D., Lavryk O.)  
nors Kyiv "A"               55.53 2. Kharkiv "A"       83.17
  ( Lavryk T., Melnik Y.)     (Byelousov V., Yuryk O., Sankin O.)  
2. Kharkiv "A"          59.56 nors Kharkiv "B"      108.55
  (Chekhunova M., Bida-Chervina T.)     (Novikov G., Domayev O., Kurilko O.)  
3. Kharkiv-2           100.40 nors Kyiv "B"            140.31
  (Kucheryava Y., Babich Y.)     (Bonk A., Mordvin A., Kapinos A.)  
4. Kherson             102.49 3. Kirovograd       165.41
  (Zayetch O., Yavorska K.)     (Gavazhenko A., Lycshuk P., Malytskiy Y.)  
nors Kharkiv "B"       103.02 4. Poltava             199.27
  (Novikova A., Tkachova O.)     (Drogovoz O., Nikolayenko R., Ryeznik V.)  
nors Kyiv "C"            113.30 5. Kherson             DNF
  (Gusyeva A., Chernenko A)     (Vasilyev O., Lukyanchuk I., Veliyev R.)  

Team place:

1 Kharkiv 654  point
2 Kyiv 628  point
3 Kherson 103    point
4 Kirovograd 98    point
5 Krym 72    point
6 Рoltava 69    point
7 Kharkiv-2 68    point
8 Dnipropetrovsk 6      point

Picture of Ukrainian Deaf Championships Orienteering


Malykhina N.


Sankin O.


Start relay


Team Kharkiv

Foto: Mazur M.


Ukrainian Deaf Children Games "Believe in yourself"
Orienteering 

Results

Final in Yevpatorya  14 - 16.09.2004

Date: 14.09.2004 Short                                         Map: Ozero Moiynakske
Women 15   1,6 km  6 control Men 15  1,8 km  7 control
1. Babiyenko N. Kherson 20.18 1. Borovets V. Poltava 13.36
2. Riznyk G. Kyiv 21.54 2. Pyshnyak V. Kyiv 14.12
3. Vasilyeva M. Kyiv 40.57 3. Drogovoz M. Poltava 14.44
4. Shokot T. Kyiv 44.49 4. Ikorskiy Y. Poltava 20.05
      5. Kosovets M. Kyiv 22.26

 

Date: 16.09.2004 Sprint                                 Map: Dytyachyiy tabir "Vognik"
Women 15   0,9 km  7 control Men 15   1,1 km  8 control
1. Riznyk G. Kyiv 13.57 1. Pyshnyak V. Kyiv 09.39
2. Shokot T. Kyiv 14.36 2. Kosovets M. Kyiv 09.44
3. Babiyenko N. Kherson 16.07 3. Borovets V. Poltava 11.21
4. Vasilyeva M. Kyiv 16.41 4. Ikorskiy Y. Poltava 13.09
      5. Drogovoz M. Poltava 14.13

Ukrainian Deaf children Games "Believe in yourself"
Orienteering 

Results

Qualification in Sumy  26 - 27.04.2004

Date: 26.04.2004 Sprint                                 Map: Dytyachyiy park
Women 15   1,4 km  10 control Men 15   1,9 km  13 control
1. Riznyk G. Kyiv 14.49 1. Raiykovskiy O. Kyiv 12.22
2. Vasilyeva M. Kyiv 23.45 2. Kosovets M. Kyiv 14.31
3. Safonova A. Kyiv 24.00 3. Pyshnyak V. Kyiv 14.40
4. Bida Y. Kharkiv 26.17 4. Kovalenko M. Kherson 28.51
5. Yermakova K. Dnipropetrovsk 27.21 5. Drogovoz M. Poltava 29.49
6. Shokot T. Kyiv 28.06 6. Ikorskiy Y. Poltava 35.15
7. Tsalarunka A. Kherson 29.13 7. Banzalov D. Kherson 36.37
8. Kolyshkina I. Poltava 29.20 8. Borovets V. Poltava 38.04
9. Dzyuba S. Poltava 37.50 9. Kolesnyk Dima Dnipropetrovsk DNF
10. Babiyenko N. Kherson 50.27 10. Kolesnyk Denis Dnipropetrovsk DNF
11. Chepelyova V. Dnipropetrovsk 50.58 11. Katkov P. Kherson DNF
12. Kovalchuk O. Kherson 51.43      
13. Skakun L. Poltava 55.19      
14. Shelest Y. Kharkiv DNF      

 

Date: 27.04.2004 Short                                         Map: Zelenyiy gaiy
Women 15   1,6 km  6 control Men 15  2,1 km  6 control
1. Shokot T. Kyiv 21.33 1. Pyshnyak V. Kyiv 12.47
2. Babiyenko N. Kherson 22.05 2. Borovets V. Poltava 18.25
3. Bida Y. Kharkiv 24.52 3. Kosovets M. Kyiv 19.10
4. Vasilyeva M. Kyiv 25.54 4. Drogovoz M. Poltava 22.14
5. Riznyk G. Kyiv 40.09 5. Raiykovskiy O. Kyiv 22.18
6. Safonova A. Kyiv 41.11 6. Katkov P. KhersonI 27.08
7. Chepelyova V. Dnipropetrovsk 59.00 7. korskiy Y. Poltava 34.43
8. Tsalarunka A. Kherson 77.02 8. Kolesnyk Denis Dnipropetrovsk 37.42
9. Yermakova K. Dnipropetrovsk 79.51 9. Kovalenko M. Kherson 41.52
10. Kolyshkina I. Poltava DNF 10. Banzalov D. Kherson 45.35
11. Dzyuba S. Poltava DNF 11. Kolesnyk Dima Dnipropetrovsk 50.50
12. Skakun L. Poltava DNF      
13. Shelest Y. Kharkiv DNF      
14. Kovalchuk O. Kherson DNF      

Ukrainian Deaf Championships Orienteering 
in Dnipropetrovsk  24 - 27.04.2003

Results

Date: 24.04.2003 Sprint                                  Map: Shevchenko's Park
Women 21   2,2 km  7 control Men 21  2,8 km  10 control
1. Lavryk T.  Kyiv 11.12 1. Sankin O.  Kharkiv-1 11.57
2. Melashenko O. Kyiv 12.26 2. Yuryk O.  Kharkiv-1 12.33
3. Chervina N.  Kharkiv--1 14.18 3. Lavryk O.  Kyiv 13.00
4. Chekhunova M.  Kharkiv--1 14.23 4. Domayev O.  Kharkiv-2 13.13
5. IMelnik Y.  Kyiv 14.39 5. Byelousov V.  Kharkiv-1 13.38
6. Yaremenko O. Kyiv 14.51 6. Melashenko D.  Kyiv 13.57
7. Malykhina N.  Krym 14.53 7. Mazur M.  Kyiv 14.25
8. Zlenko L.  Kharkiv--2 17.02 8. Novikov G.  Kharkiv-1 15.27
9. Shapovalova I. Kharkiv--2 17.43 9. Pochepezkiy O.  Kharkiv-1 15.33
10. Rybalka U.  Kharkiv--2 17.46 10. Plakhotnik D.  Kharkiv-2 15.33
11. Novikova A.  Kharkiv--2 18.89 11. Kurilko O.  Kharkiv-1 16.15
12. Nagaiynikova O.  Dnipropetrovsk 27.42 12. Nashivochnikov O.  Kyiv 16.59
      13. Botman V.  Kharkiv-2 18.29
      14. Gavazhenko A.  Kirovograd 18.55
      15. Maletskiy Y.  Kirovograd 19.01
      16. Malykhin Y. Krym 19.16
      17. Bashta P.  Kirovograd 19.26
      18. Tereshenko V.  Dnipropetrovsk 19.27
      19. Mikhovych M.  Dnipropetrovsk 22.31

 

Date: 25.04.2003 Short  distance                        Map: Frunzeneskiy-w forest
Women 21   3,0 km  9 control Men 21  3,6 km  12 control
1. Lavryk T.  Kyiv 16.20 1. Yuryk O.  Kharkiv-1 17.48
2. Chekhunova M.  Kharkiv-1 17.28 2. Lavryk O.  Kyiv 18.16
3. Yaremenko O.   Kyiv 19.00 3. Melashenko D.  Kyiv 18.40
4. Melnik Y.  Kyiv 20.27 4. Novikov G.  Kharkiv-1 20.09
5. Chervina T.  Kharkiv-1 21.25 5. Byelousov V.  Kharkiv-1 20.45
6. Malykhina N. Krym 21.37 6. Nashivochnikov O.  Kyiv 20.55
7. Rybalka U.  Kharkiv-2 24.37 7. Pochepezkiy O.  Kharkiv-1 22.14
8. Melashenko O.  Kyiv 28.45 8. Sankin O.  Kharkiv-1 22.31
9. Shapovalova I. Kharkiv-2 34.36 9. Malykhin Y. Krym Krym 23.31
10. Zlenko L.  Kharkiv-2 37.23 10. Domayev O.  Kharkiv-2 24.33
11. Novikova A.  Kharkiv-2 48.11 11. Gavazhenko A.  Kirovograd 27.23
12. Nagaiynikova O.  Dnipropetrovsk 52.00 12. Mazur M. Kyiv Kyiv 28.05
      13. Plahotnik D.  Kharkiv-2 28.37
      14. Kurilko O.  Kharkiv-1 31.50
      15. Botman V.  Kharkiv-2 33.33
      16. Maletskiy Y.  Kirovograd 34.32
      17. Bashta P.  Kirovograd 36.50
      18. Tereshenko V.  Dnipropetrovsk 37.20
      19. Mikhovych M.  Dnipropetrovsk 38.30

 

Date: 26.04.2003 Relay                                  Map: Frunzeneskiy-o forest
Women 21   1,8 km  7 control (x 2) Men 21   2,3 km  8 control (x 3)
1. Kharkiv-1 "A"     22.13   2 1. Kyiv "A"     36.16 3
  (Chekhunova M., Chervina T.)      (Mazur M.,Melashenko D.,Lavryk O.)  
2. Kyiv "B"     22.46 2 2. Kharkiv-1 "A"  40.00 3
  (Melnik Y., Melashenko O.)     (Yuryk O.,Byelousov V., Sankin O.)  
nors Kyiv "A"    24.52 2 nors Kyiv "B"    48.28 3
  (Yaremenko O., Lavryk T.)     (Nashivochnikov O., Raiykovskiy O., Pyshnyak V.)  
3. Kharkiv-2 "A"    35.06 2 nors Kharkiv-1 "A"     50.14 3
  (Rybalka U., Novikova A.)     (Pochepezkiy O., Kurilko O., Novikov G.)  
nors Kyiv "C"    35.13 2 3. Kharkiv-2 "A"  55.09 3
  (Chernenko A., Pylchenko D.)     (Plahotnik D., Domayev O., Tkachenko V.)  
4. Kherson "B"    43.33 2 4. Kirovograd    65.47 3
  (Rodumanova I., Gromova O.)     (Bashta P., Gavazhenko A., Maletskiy Y.)  
nors Kherson "A"    52.05 2 5. Dnipropetrovsk "A" 85.35 3
  (Kovalchuk O., Yavorska K.)     (Kolesnyk Dima, Gorda D., Mykhaiylov M.)  
nors Kyiv "D"    88.00 2 nors Kyiv "C"     50.46 2
  (Gusyeva A., Tatarenko Y.)     (Kosovets M., Atamanchuk V.)  
nors Kharkiv-2 "B"     92.11 2 nors Kharkiv-2 "B"     52.15 2
  (Shapovalova I., Zlenko L.)     (Botman V., Simonov I.)  
5. Krym    10.34 1 6. Krym   18.00 1
  (Malykhina N.)     (Malykhin Y.)  
nors Kharkiv-2 "C"     22.51 1 nors Dnipropetrovsk "B"  27.15 1
  (Bida Y.)     (Kolesnyk Denis)  
6. Dnipropetrovsk    37.00 1      
  (Nagaiynikova O.)        

 

Date: 27.04.2003 Long distance                          Map: Orilskiy forest
Women 21   5,7 km  15 control Men 21  9,5 km  28 control
1. Chervina T.  Kharkiv-1 49.00 1. Sankin O.  Kharkiv-1 54.37
2. Chekhunova M.  Kharkiv-1 53.29 2. Yuryk O.  Kharkiv-1 58.53
3. Melnik Y.  Kyiv 53.55 3. Lavryk O.  Kyiv 59.50
4. Malykhina N.  Krym 54.34 4. Kurilko O.  Kharkiv-1 70.28
5. Lavryk T.  Kyiv 62.14 5. Melashenko D.  Kyiv 72.58
6. Yaremenko O.   Kyiv 67.50 6. Domayev O.  Kharkiv-2 74.52
7. Melashenko O.  Kyiv 76.15 7. Novikov G.  Kharkiv-1 81.09
8. Rybalka U.  Kharkiv-2 78.56 8. Byelousov V.  Kharkiv-1 81.30
9. Novikova A.  Kharkiv-2 93.51 9. Mazur M.  Kyiv 84.04
10. Zlenko L.  Kharkiv-2 101.51 10. Pochepezkiy O.  Kharkiv-1 85.09
11. Shapovalova I. Kharkiv-2 DNF 11. Tkachenko V.  Kharkiv-2 87.50
12. Nagaiynikova O.  Dnipropetrovsk DNF 12. Plahotnik D.  Kharkiv-2 94.13
      13. Nashivochnikov O.  Kyiv 100.39
      14. Malykhin Y. Krym 105.03
      15. Gavazhenko A.  Kirovograd 119.20
      16. Maletskiy Y.  Kirovograd DNF
      17. Bashta P.  Kirovograd DNF
      18. Botman V.  Kharkiv-2 DNF
      19. Tereshenko V.  Dnipropetrovsk DNF
      20. Mikhovych M.  Dnipropetrovsk DNF


Team place:

1 Kharkiv-1 534  point
2 Kyiv 516  point
3 Kharkiv-2 293  point
4 Krym 69    point
5 Kirovograd 66    point
6 Dnipropetrovsk 61    point
7 Kherson 30    point

Picture of Ukrainian Deaf Championships Orienteering

Sankin Oleksandr - leader of men

Start of the men relay

Chekhunova Maryna - leader of women

Children of the Ukrainian orienteering

Foto: Tkachenko & Lavryk


Ukrainian Deaf Children Games "Believe in yourself"
Orienteering 

Qualification in Dnipropetrovsk  24 - 25.04.2003

Results

Date: 24.04.2003 Sprint                                 Map: Shevchenko's park
Women 15   1,4 km  5 control Men 15   1,8 km  7 control
1. Chernenko A.  Kyiv 11.25 1. Mykhaiylov M.  Dnipropetrovsk 11.05
2. Pylchenko D.  Kyiv 12.56 2. Tkachenko V.  Kharkiv 11.22
3. Gusyeva A.  Kyiv 13.41 3. Simonov I.   Kharkiv 11.44
4. Gromova O.  Kherson 13.58 4. Raiykovskiy O Kyiv 12.56
5. Bida Y. Kharkiv 15.29 5. Pyshnyak V.  Kyiv 14.20
6. Yavorska K.  Kherson 16.44 6. Gorda D.  Dnipropetrovsk 15.04
7. Tatarenko Y. Kyiv 21.41 7. Atamanchuk V. Kyiv 16.16
8. Chepelyova V. Dnipropetrovsk 23.59 8. Kolesnyk Denis  Dnipropetrovsk 16.57
9. Rodumanova I.  Kherson 27.41   Kosovets M.  Kyiv 17.52
10. Kovalchuk O.  Kherson 29.30   Kolesnyk Dima  Dnipropetrovsk 19.11
Date: 25.04.2003 Short                                         Map: Frunzeneskiy forest
Women 15   1,3 km  4 control Men 15  1,9 km  7 control
1. Chernenko A.  Kyiv 08.04 1. Simonov I.   Kharkiv 12.38
2. Kovalchuk O.  Kherson 11.01 2. Raiykovskiy O Kyiv 12.38
3. Bida Y. Kharkiv 12.50 3. Tkachenko V.  Kharkiv 13.48
4. Yavorska K.  Kherson 13.26 4. Myhaiylov M.  Dnipropetrovsk 14.11
5. Gusyeva A.  Kyiv 16.52 5. Kosovets M.  Kyiv 14.24
6. Chepelyova V. Dnipropetrovsk 17.33 6. Pyshnyak V.  Kyiv 15.21
7. Rodumanova I.  Kherson 19.00 7. Atamanchuk V. Kyiv 15.54
8. Pylchenko D.  Kyiv 19.43 8. Gorda D.  Dnipropetrovsk 16.48
9. Tatarenko Y. Kyiv 20.09 9. Kolesnyk Dima   Dnipropetrovsk 12.39
10. Gromova O.  Kherson 29.08 10. Kolesnyk Denis   Dnipropetrovsk 31.19


Final in CC"Artek" (Krym)  09-10.06.2003

Date: 09.06.2003 Sprint                                 Map:  Park "Artek-Girskiy"
Women 15   0,7 km  5 control  h=15 m Men 15   0,9 km  7 control  h=25 m
1.  Pylchenko D.  Kyiv  7.27 1.  Tkachenko V.  Kharkiv  6.46
2.  Yavorska K.  Kherson  7.56 2.  Raiykovskiy O Kyiv  9.22
3.  Gusyeva A.  Kyiv  8.06 3.  Pyshnyak V.  Kyiv  9.38
4.  Chernenko A.  Kyiv  12.44 4.  Simonov I.   Kharkiv  14.40
5.  Bida Y. Kharkiv  13.56 5.  Myhaiylov M.  Dnipropetrovsk  DNF
Date: 10.06.2003 Short                                         Map: Children's center "Artek"
Women 15   0,9 km  4 control  h=45 m Men 15  1,1 km  6 control  h=60 m
1.  Chernenko A.  Kyiv  11.16 1.  Tkachenko V.  Kharkiv  12.45
2.  Pylchenko D.  Kyiv  11.33 2.  Pyshnyak V.  Kyiv  14.02
3.  Yavorska K.  Kherson  14.21 3.  Myhaiylov M.  Dnipropetrovsk  14.57
4.  Bida Y. Kharkiv  14.36 4.  Raiykovskiy O Kyiv  17.02
5,  Gusyeva A.  Kyiv  14.52 5.   Simonov I.   Kharkiv  20.31
           

Picture of finish of the Ukrainian men's team on relay in Rome 2001 (1 place)


The orienteering Technical officials 
of Ukraine Deaf Sport Federation

Lavryk Oleg 

 

E-mail: deafsport@ukr.net

Back to top